Skupinový rozvoj

Výčet následujících oblastí skupinového rozvoje není konečný, zde uvádíme pouze příklad a ukázku možných vzdělávacích programů, které nabízíme. Veškeré vzdělávací aktivity přizpůsobujeme individuálním potřebám zadavatelů.

E-learningová technologie jako nástroj podnikového vzdělávání

Účastníci se seznámí se základními principy elektronického vzdělávání, které se stává strategickým nástrojem rozvoje lidských zdrojů nejen ve firmách a institucích. Účastníci budou detailně seznámeni s moderní technologií vzdělávání, pochopí pojem E-learningu a jeho modifikace. V rámci kurzu se posluchači dozví o možnostech, ale také o úskalích implementace této formy do firemního vzdělávání.

IT dovednosti

Trénink IT dovedností pomůže účastníkům osvojit si zejména produkty společnosti Microsoft. Naši školitelé znají nejen aplikační, ale také serverové produkty do nejmenších detailů. Díky tomu, že tyto odborníky využíváme i k řešení konkrétních specializovaných problémů našich zákazníků, dokážeme na jedné straně udržovat hlubokou teoretickou znalost podpořenou praxí a na druhé straně i řešit nestandardní situace u našich zákazníků.

Manžerská akademie

Personální řízení jako nástroj dosahování firemních cílů prostřednictvím zaměstnanců v praxi. Modul I., II., III.

Profesionální obchodník

Osobnost obchodníka, nákupní motivy, efektivní struktura obchodního jednání, kladení otázek v logickém sledu, aktivní naslouchání, partnerský dialog. Stupeň I., II., III.

Trénink trenérů

Osobnost trenéra, obsahová příprava a koncepce tréninku, chování trenéra, tipy a triky pro trenéry, využívání nástrojů na podporu aktivního přístupu účastníků aj. Úroveň I., II., III..

Prezentační univerzita

Dvě úrovně rozvoje kompetencí řečníka, tipy a triky pro dobrou prezentaci, tvorba scénáře, práce s auditoriem, obtížní účastníci, využití prostředků interakce, práce s AV technikou a jinými nástroji při prezentaci aj.


Další možné nabízené oblasti:

 • Verbální komunikace

  Kladení otázek v logickém sledu, aktivní naslouchání, partnerský dialog aj.
 • Neverbální komunikace

  Řeč těla, gestikulace, mimika, oční kontakt, napojování se na partnera aj.
 • Asertivita a vyjednávání

  Vyjednávací techniky, zvládání námitek, konfliktních situací aj.
 • Psychologie prodeje

  Typologie zákazníků, motivace, psychologické triky a taktiky prodeje, řešení námitek, techniky uzavírání obchodu, techniky vyjednávání aj.
 • Time management

  Stanovování priorit, delegování, metody stanovování cílů, plánování aj.
 • Stress management

  Techniky zvládání stresu, relaxační techniky, harmonie mezi prací a rodinou aj.
 • Individuální image

  Barevná typologie, triky vizážistů, ideální účes pro mne, péče o pleť aj.
 • Moderační techniky

  Veřejná moderace, moderační techniky, práce s mikrofonem, natáčení v TV studiu aj.
 • Marketing pro prodejce

  Barvy jako prodejní nástroj, zákaznické zóny prodeje, jak se odlišit od konkurence aj.
 • Profesionální image

  Profesionální chování, sebevědomá prezentace sebe sama, první dojem aj.
 
 
Naši partneři
Poskytujeme slevy a výhody držitelům karet Sphere Card ComProMiS, s.r.o. - správa a tvorba informačních systémů Roging - realizace občanských a bytových staveb, interiérů a výstavních expozic Consulting, training and coaching - TeamTraining Grant Help - Granty a dotace, fondy EU, strukturální fondy vývoj webových aplikací, kódování XHTML šablon fotožaluzie - vertikální žaluzie s potiskem "Občanské sdružení Duhové noty, o. s.